កាត់

វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាបោះចោលម៉ាកយីហោ សមិទ្ធិផលគុណភាពនាពេលអនាគត!

 • ផ្ទះ
 • ផលិតផល
 • កាត់
 • ផលិតផល

  កាត់

  កាត់

  កាត់

  ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មាគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់កែច្នៃសម្ភារៈលោហៈដោយបច្ចេកវិទ្យាកាត់ប្លាស្មា។ការកាត់ប្លាស្មាគឺជាវិធីសាស្រ្តកែច្នៃដែលប្រើកំដៅនៃធ្នូប្លាស្មាដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើម្បីរលាយដោយផ្នែកឬផ្នែកខ្លះ (និងហួត) លោហៈនៅស្នាមវះនៃស្នាដៃ ហើយប្រើសន្ទុះនៃប្លាស្មាដែលមានល្បឿនលឿនដើម្បីមិនរាប់បញ្ចូលលោហៈដែលរលាយ។ ដើម្បីបង្កើតការកាត់។